Pfarre / Fara

Fürnitz/Brnca

Corona - Gebet in Zeiten der Not - molitev

GEBET IN ZEITEN DER NOT

Guter Gott,du weißt um unsere Sorgen, Zweifel und Ängstein diesen Tagen der Ungewissheit.
Wir suchen nach Halt und Sicherheit.
Sei du an unserer Seite und gibt uns die Kraft,dass wir nicht mutlos werden,dass wir nicht zweifeln, dass wir uns nicht allein gelassen fühlen.
Sei allen nahe, die dich brauchen –schütze die Menschen in unserem Land,steh jenen bei, die krank sind.
Stärke alle, die sich um sie kümmern und für sie da sind.
Gib jenen Hoffnung, die in eine wirtschaftliche Notsituation geraten sind,und begleite alle mit deinem Geist, die schwere Entscheidungen zu treffen haben.
Sei Du bei uns mit deinem Segen.Amen.

V času epidemije škofje vabijo vse duhovnike, redovnike, redovnice in vernike, da molijo naslednjo molitev:
Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19Oče usmiljenja in tolažbe,tvoj Sin Jezus Kristusnam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,da bomo rešeni bolezniin se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov –prosi za nas.
Sveti Boštjan, pomoč zdravnikov–prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni –prosi za nas.
Sv. Corona, zavetnica tega grozečega časa –prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice –prosite za nas.