Dekanat

Dekanat Rosegg/Rožek

Družinska postna juha/ Familienfastensuppe

Postna juha v farah/Fastensuppe in der Pfarren

„Jej juho, plačaj zrezek!“ Osnovna ideja, ki družinski postni dan spremlja že 60 let. Z akcijo družinski postni dan se vsako leto podpre enega izmed številni projektov v Afriki, Latinski Ameriki ali Aziji.

Letos je Katoliško žensko gibanje močneje povezano s partnersko organizacijo Vamos Mujer iz Kolumbije. S prispevki, ki so se zbrali po dvojezičnih farah bo organizacija Vamos Mujer lahko nudila pomoč številnim dekletom in ženam, ki se trudijo za mir in prizadevajo proti nasilju nad ženskami.

Post nas vabi, da živimo solidarno, da pogledamo preko lastnih koristi in da prevzamemo tudi odgovornost za uboge in šibke. Smisel posta ni samo v odpovedih, ampak odpoved dobiva smisel v dobrodelnosti.

V nedeljo 25. februarja so fare Podgorje/Maria Elend, Bilčovs/Ludmanndorf, Šmihel/St. Michael in Brnica/Fürnitz vabile na postno juho, ki so jo pripravile ženske KŽG-krožka, v fari Brnica/Fürnitz pa so juho kuhali birmanci. Žena so prav tako oblikovale nedeljsko sveto mašo in bile tako še bolj povezane z ženami v Kolumbiji.

Katoliško žensko gibanje se vsem iz srca zahvaljuje za iskreno pomoč, organizacijo in izvedbo Akcije družinski postni dan.

 

Dieses Jahr ist die KŽG stärker mit der Partnerorganisation Vamos Mujer aus Columbien verbunden.

Mit den Beiträgen, die in den zweisprachigen Pfarren gesammelt wurden, will die Organisation Vamos Mujer zahlreichen Mädchen und Frauen, die für den Frieden und gegen die Gewalt an Frauen kämpfen, helfen. Die Fastenzeit lädt uns ein, solidarisch zu leben, über den eigenen Nutzen hinweg zu schauen und Verantwortung für arme Menschen zu übernehmen. Der Sinn der Fastenzeit ist nicht nur,  sich etwas zu entsagen, aber der Sinn ergibt sich in der Nächstenliebe.

Am Sonntag, den 25. Feber haben die Pfarren Maria Elend/Podgorje und Ludmannsdorf/Bilčovs zur Fastensuppe, die von der Frauengruppe zubereitet wurde, geladen. Diese Frauen haben auch den Sonntagsgottesdienst gestaltet und waren dadurch noch verbundener mit den Frauen aus Columbien.

Das Katoliško žensko gibanje dankt allen aus ganzem Herzen für die Mithilfe, Organisation und Ausführung der Aktion Familienfasttag.