Pfarre / Fara

Rinkenberg/Vogrče

Visok življenjski jubilej!

Hoher Geburtstag in der Pfarre!

V sredo, 16.01.2019, je bil za gospo Nežo Lubas in za njeno veliko žlahto, ki se je zbrala pri Vilipu, velik dan, saj je `mamej´, bica in prabica prelistala 90.-list bogate življenske knjige.

Vilipova hiša je bila dolga leta središče raznih srečanj. Pri njih so bile večkrat tudi pevske vaje, saj je bil njen mož Miha legendarni organist v cekvi in fari. Gostoljubnost in ustrežljivost gospodinje Neže je bila zmeraj prisrčna, saj je znano, da ni minila nobena pevska vaja brez dobre pogostitve. Mnogo gratulantov se je zvrstilo pri Vilipu, ker gospa Neža v zadovoljstvu uživa svojo zasluženo jesen, z vsemi težavami, ki pridejo s starostjo.

Zvesti faranki so prišli voščit dekan Ivan Olip, vikar Andrej Lampret, podpredsednik Župnijskega sveta Rudi Kontschitsch in predsednik Katoliškega kulturnega društva Lojz Kerbitz. Zahvalili so se ji tudi za dolgoletno zvesto sodelovanje, kajti v cerkvi je sodelovala kot mežnarica, članica farnega sveta in voditeljica Živega rožnega venca. Voščilo od vseh za prihodnja leta pa je bilo: »Obilo zdravja, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva! Bog Vas živi še na mnoga leta.«

Ihren 90. Geburtstag feierte Frau Neža Lubas, vlg. Vilip, im Kreise ihrer großen Familie und der vielen Gratulanten.

Das Haus Vilip war auch immer das Zentrum für verschiedene Treffen. Auch die Sänger des Kirchenchores trafen sich zu den Proben beim Vilip. Ihr Mann Miha war ja ein legendärer Organist. Die Gastfreundlichkeit, die man hier erlebte war herzlich und spürbar. Viele Gratulanten haben sich bei der Jubilarin beim Vilip eingefunden, wo sie in Zurückgezogenheit und Zufriedenheit, mit all den Schwierigkeiten die das Alter mit sich bringt, ihren Lebensabend verbringt.

Der treuen Pfarrangehörigen gratulierten Dechant Ivan Olip, Vikar Andrej Lampret, für den Pfarrgemeinderat Rudi Kontschitsch und für den Katholischen Kulturverband Lojz Kerbitz. Gedankt wurde Frau Neža Lubas für die jahrelange Mitarbeit in der Pfarre als Pfarrgemeinderätin, Mesnerin und als Vorsitzenden des lebendigen Rosenkranzes.

Der Wunsch aller für die Jubilarin war viel Gesundheit, Gottes reichen Segen und persönliche Zufriedenheit.