Pfarre / Fara

Neuhaus/Suha

Anbetungstag • Dan češčenja

Ein besonderer Tag für unsere Pfarre • Poseben dan farne skupnosti

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Anbetung vor dem Allerheiligsten mit Fastentuch • Češčenje pred Najsvetejšim s postnim prtom (Foto: Pfarrarchiv Neuhaus-Suha, 07.03.2019)

Am 7. März ist in der Pfarre Neuhaus-Suha der alljährliche Anbetungstag. Schon lange zuvor kam unser Pfarrhofteam zu einem Gespräch mit Pfarrvorsteher Mag. Michael Golavčnik zusammen, um diesen Anbetungstag zu planen. Neben der Pfarrkirche wollten wir an diesem Tag auch den Pfarrhof als Ort des Miteinanders und des Austausches nützen. Nach den Hl. Messen am Vormittag und zu den Anbetungsstunden am Nachmittag konnten sich die Leute dort aufwärmen bzw. ungezwungen miteinander ins Gespräch kommen.

Der Pfarrhof wurde, wie berichtet, neu ausgemalt und alle Räume wurden auf Hochglanz gebracht, um ein dementsprechendes Ambiente zu bieten. Herr Pfarrer teilte uns mit, dass die Schüler und Lehrerinnen der VS Neuhaus auch heuer eine der drei Hl. Messen am Vormittag mitgestalten werden. Das nahmen wir gleich zum Anlass, um Volksschuldirektorin Vida Logar mit ihrem Lehrerinnenteam zum gemeinsamen Mittagessen in den Pfarrhof einzuladen. Während der Hl. Messen am Vormittag gab es auch Beichtgelegenheit bei Priestern des Dekanates.

So nahmen Dechant Msgr. Mag. Ivan Olip und die Priester des Dekanats Bleiburg-Pliberk unsere Einladung zum gemeinsamen Mahl gerne an und hatten dadurch auch Gelegenheit, die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pfarre kennenzulernen. Danach fand in der ehemaligen Kanzlei des Pfarrhofes die Dekanatskleruskonferenz statt, in der aktuelle pastorale Fragen des Dekanates Bleiburg-Pliberk besprochen wurden.

Auch unser Herr Bürgermeister Gerhard Visotschnig fand sich in seiner Mittagspause bei uns ein. Um das gemeinschaftliche Miteinander in der Pfarre zu stärken, bewirteten wir auch viele, die mit der Pfarre Neuhaus zusammenarbeiten. Besonders gefreut haben wir uns über den Besuch von Familienmitgliedern unseres Herrn Pfarrers, die aus Jaunstein unserer Einladung gefolgt waren, um mit uns gemeinsame Stunden zu verbringen.

Am Nachmittag nutzten viele Pfarrangehörige die Anbetungsstunden in der wunderschön geschmückten Pfarrkirche, um für unsere Pfarre, aber auch für Anliegen der Diözese und der Weltkirche zu beten. Bei der Abschlussmesse fand auch, wie in allen Hl. Messen zuvor, die Aschenkreuzspendung statt. Dank an die Sängerinnen unter der Leitung von Sr. Cyrilla, die am Vormittag die Hl. Messen mitgestaltet haben. Bedanken möchten wir uns auch beim Kirchenchor Neuhaus-Suha unter der Leitung von Dr. Engelbert Logar, der am Abend die musikalische Messmitgestaltung übernommen hat.

Neben dem Putzen, Schmücken, Backen, Kochen… hatten wir schöne Momente in einer für uns wichtigen Pfarrgemeinschaft und es lief alles in einer unwahrscheinlichen Ruhe und inneren Stimmigkeit ab. Jeder von uns hatte „seinen Platz gefunden“ und konnte so seine Fähigkeiten gut entfalten. Wir gaben unser Bestes und der Tag verging wie im Flug.

Wir danken Pfarrvorsteher Mag. Michael Golavčnik und allen, die diese Momente des positiven Pfarrlebens in unserer Pfarre Neuhaus-Suha mitgestalten und fördern.

Gertraud Maurel,
im Namen des Pfarrhofteams der Pfarre Neuhaus-Suha

Dan češčenja - poseben dan farne skupnosti

Sv. Tomaž Akvinski (ok. 1225–1274), iz družine grofov iz Aquina blizu Neapla v Italiji, je najslavnejši učenjak dominikanskega reda. Odlikoval se je po odličnem znanju filozofije in teologije, zato je tudi zavetnik katoliških visokih šol. Njemu pripisujejo eno najlepših pesmi, ki jih je kdaj kdo spesnil o sveti evharistiji.

Rajni suški župnik Matej Igerc je vseh 27 kitic v latinščini znal na pamet. O tem je dekanijskim duhovnikom pravil dekan msgr. mag. Ivan Olip, ko je zaslužnega duhovnika šel obhajat na svoj dom pri Ludrantu v Podkraju, kjer je živel svoje zadnje dve leti do svoje smrti leta 1995. Dekanijski duhovniki so se skupaj s pastoralnim sodelavcem zbrali ob dnevu celodnevnega češčenja v sobi v suškem župnišču, kjer visi slika zadnjega župnika, ki je živel v suškem župnišču in kjer so se ga v hvaležnosti spomnili. Pri dekanijski konferenci pa so obravnavali pereča vprašanja, kakor pastoralno postopanje pri tistih, ki so zapustili cerkev, trenutno situacijo škofije in povratna informacija sobratov o triletnem pastirovanju na Suhi in v Žvabeku trenutnemu farnemu predstojniku.

Dekanijska konferenca • Dekanatskleruskonferenz (Foto: Pfarrarchiv Neuhaus-Suha)
Dekanijska konferenca • Dekanatskleruskonferenz (Foto: Pfarrarchiv Neuhaus-Suha)

Suško župnišče je kraj srečanja faranov in farnih sodelavcev. Po sv. mašah in molitvenih urah so se lahko okrepčali in se srečali z gosti iz dekanije in izven nje. K skupnemu kosilu so bili povabljeni dekanijski duhovniki, učiteljice ljudske šole z gospo ravnateljico Vido Logar p.d. Stogartovo na čelu, prav tako župan suške občine Gerhard Visotschnig ter mati in brat suškega farnega predstojnika ter vrsta farnih sodelavk in sodelavcev, ki se tako radi vključujejo v farno življenje s svojimi sposobnostmi.

Farovške kuharice so z veseljem skuhale in „pobortale“, z veliko vnemo pa so molili molivci in molivke posameznih vasi in krajev v farni cerkvi, ki so se poprej vpisali v popisno listo, tako da so bile vse molitvene ure zagotovljene. Kot kvas tega molitvenega apostolata pa deluje Marijina legija, ki je tudi povabila legijonarje sosednjih far k skupni molitvi.

Še enkrat z vero v srcu skrbno premišljujemo besedo za besedo čudovito hvalnico, ki jo je v čast Najsvetejšemu zakramentu zapisal sloviti cerkveni učitelj in angelski učenik sv. Tomaž Akvinski, in katero je tako rad molil rajni župnik Matej Igerc p.d. Ludrant:

Molim te ponižno, skriti Bog nebes,
ki v podobi kruha tajno bivaš res.
Glej, srce ti svoje čisto izročim,
saj pri misli nate v té se ves vtopim.

Moti se na tebi tip, okus, oko,
a kar v veri slišim, verujem trdno.
Vse je res, karkoli Božji Sin uči,
in resnice od njegove večje ni.

Skrit si bil na križu kakor Bog samo,
tu še kot človeka te ne zre oko.
Vendar Bog in človek tukaj si navzoč,
prosim, kar je prosil ropar zdihujoč.

Tvojih ran ne gledam kot Tomaž nekdaj,
vendar, da si Bog moj, to spoznam sedaj.
Vedno bolj in bolj mi vero utrjuj,
upanje, ljubezen v srcu pomnožuj.

O spomin, ki kažeš smrt Gospodovo,
živi kruh, življenje daješ milostno:
naj živim od tebe, milostno mi daj,
in sladkost naj tvojo čutim vekomaj.

Jezus, ki te gledam skritega sedaj,
želje hrepeneče mi izpolni kdaj:
v raju mi odgrni mili svoj obraz,
srečen naj te v slavi gledam večni čas.