Dekanat

Dekanat Bleiburg/Pliberk

Das 3000. Treffen der Apostolischen Gruppe Legion Mariens

Tritisoče srečanje Marijine legije

die neue Statue der Mutter Gottes der Legionsgruppe Bleiburg (© Foto: SP)
die neue Statue der Mutter Gottes der Legionsgruppe Bleiburg (© Foto: SP)

Das 3000. Treffen der Apostolischen Gruppe Legion Mariens des Präsidiums Bleiburg *Maria, Königin aller Völker* am 16. 1. 2018

Es begann vor fast sechzig Jahren. Gräfin Maria Thurn Valsassina war in Wien, ihre Cousine und auch ihr Bruder. Sie waren in einer Gebetsgruppe und haben einmal in der Woche Rosenkranz gebetet. Am Palmsonntag 1959 kommt Frau Gräfin zur ihrer bekannten Frau Erika Schautzer zu Besuch, brachte ihr das Handbuch der Legion Mariens und sagte: „Die Legion Mariens kommt jetzt nach Bleiburg.“ Der damalige Kaplan Prof. Silvo Mihelič übernahm die Geistliche Leitung; somit konnte das erste wöchentliche Treffen noch im gleichen Jahr mit den Gründungsmitgliedern beginnen.

Präsidentin: Sr. Schautzer Erika

Vizepräsidentin: Br. Buchwald Franz

Schriftführerin: Sr. Maria Thurn Valsassina

Kassaführerin: Sr. Kralj Helene;

… und bald waren es mehr! Immerfort hat das Treffen wöchentlich stattgefunden. Alle Jahre haben sich die Mitglieder im gemeinsamen Beten, in gegenseitigem Stützen und Stärken zusammengefunden, um im Glauben zu wachsen, um mit Maria Christus und seiner Kirche zu dienen und den Glauben weiterzugeben.

Präsidentin Sr. Kleber Maria begrüßte die Ehrengäste: Dekan Msgr. Mag. Ivan Olip (Er ist seit 1993 unser Geistl. Leiter; dafür danken wir Ihm); PA Sašo Popijal, den Geistl. Leiter des Comitiums P. Mag. Antoni Ulaczyk SCJ, die Amtsträger des Comitiums Pfr. Mag. Michael Golavcnik mit dem Präsidium Neuhaus-Suha, Pfr. von St. Michael Mag. Slavko Thaler.

Der Geistl. Leiter des Comitiums dankte für die Einladung und meinte: Es ist schön, eine so lange Geschichte der Legion Mariens in der Pfarre zu haben. Jede Pfarre sollte danach streben, eine Gruppe der Legion Mariens zu gründen. Die Leute haben wenig Mut zum Wagnis dieses Auftrages! Ist auch manchmal Kalvarienberg, aber danach kommt immer das Schöne ‚die Auferstehung‘. Msgr. Mag. Olip segnet die neue Statue der Mutter Gottes der Legionsgruppe Bleiburg. Der gemütliche Teil ließ an nichts fehlen. Zum Abschluss der Feier erklangen Marienlieder. Danke allen für das Kommen.

Das Präsidium Bleiburg (Josefa Visotschnig)

V Pliberku smo v torek, 16. januarja, obhajali in proslavili 3000. srečanje Marijine legije; Marija, Kraljica vseh narodov

Vse se je pričelo pred približno šesdesetimi leti. Grofica Maria Thurn Valsassina je bila na Dunaju, skupaj s svojo sestrično in bratom. Tam so v molitveni skupini enkrat tedensko molili rožni venec. Ko se je vrnila v Pliberk, bilo je na cvetno nedeljo leta 1959, je obiskala svojo prijateljico gospo Eriko Schautzer in ji prinesla knjigo o Marijini legiji, ter dejala: „Marijina legija prihaja zdaj v Pliberk.“ Takratni kaplan prof. Silvo Mihelič je prevzel duhovno spremstvo in kmalu je bilo vse pripravljeno za ustanovno srečanje. Prvo vodstvo je bilo naslednje:

Predsednica: s. Schautzer Erika

Podpredsednik: br. Buchwald Franz

Zapisničarka: s. Maria Thurn Valsassina

Blagajničarka: s. Kralj Helene;

… kmalu jih je prihajalo vedno več! Tako so se srečevali iz tedna v teden. Člani so skupaj molili, se medsebojno podpirali in si pomagali, rasli v veri, ter skupaj z Marijo in Kristusom dali svoje talente na razpolago za rast Cerkve in božjega kraljestva.

Sedanja predsednica s. Kleber Marija je pozdravila častne goste, ki so bili navzoči: dekan msgr. mag. Ivan Olip (ki je od leta 1993 duhovni vodja, za kar se mu zahvaljujejo); PA Sašo Popijal, duhovni vodja Komicije mag. p. Antoni Ulaczyk SCJ, žpk. mag. Mihael Golavčnik s člani ML Neuhaus-Suha in žpk. iz Šmihela mag. Slavko Thaler.

p. Antoni Ulaczyk se je zahvalil za povabilo in dejal: Lepo je imeti tako dolgo tradicijo srečevanja ML v fari. Vsaka fara bi si morala prizadevati, da ustanovi v svoji sredi Marijino legijo. Ljudje morajo zaupati in slediti temu cilju. Večkrat na tej poti čutimo težo Kalvarije, a vedno se prikaže na koncu velikonočno jutro vstajenja. Ob koncu je dekan in župnik Olip skupaj z navzočimi duhovniki blagoslovil nov milostni kip Božje matere, kib o od slej spremljala Legijo v Pliberku. Seveda smo ostali še skupaj ob prigrizku in pijači ter lepih Marijinih pesmih. Hvalažni smo za vse, ki so se tega dogodka veselili z nami.