Angelika Slappnig

Bild: Angelika Slappnig (© Foto: Privat)