Veliki noči naproti - Ostern entgegen

MINIstrantInnen Tage in Tainach - Ministrantski dnevi v Tinjah

Ministrantski dnevi – MinistrantInnentage 2019

Veliki noči naproti

Kot vsako leto so se v ponedeljek in torek pred veliko nočjo v Domu v Tinjah odvijali Ministrantski dnevi. Skupno 82 ministrantov in ministrantk iz najrazličnejših far Roža, Podjune in Zilje se je udeležilo programa in različnih delavnic. Spoznali so naloge mežnarja in tudi škofovega ceremoniarja, obdelali cerkveno leto ter veliki teden, organizaciji Caritas in Akcija treh kraljev sta se predstavili, barvali so jajca ter se pomirili ob jogi, vežbali glasove ob petju, pa tudi za igro in medsebojno izmenjavanje in spoznavanje je bilo časa. Tako so nastala tudi nova prijateljstva. Čutili smo veliko veselje, ki ga izžarevajo mladi ministranti in kako radi se udeležijo teh dnevov. Ob vrnitvi domov se pa lahko zgodi, da prihajajo z utrujenimi očmi ter z lepimi spomini.

Zahvaljujemo se vsem pomočnikom in sodelujočim! Posebna zahvala pa velja Mlajšemu mladinskemu zboru Danica, ki je s petjem in gibom popestril večerni spored.

 

Ostern entgegen

Vom 15. auf den 16. April 2019 fanden im Bildungshaus Sodalitas wie jedes Jahr vor Ostern unter dem Motto „Ostern entgegen – Veliki noči naproti“ die Ministranten-Tage statt. Das Team der Katoliška otroška mladina gestaltete verschiedene Workshops zu dem Thema. Insgesamt nahmen 82 Ministranten aus den Pfarren Šmarjeta/St. Margareten, Celovec/Klagenfurt, Št. Jakob/St. Jakob, Št. Vid/St. Veit, Borovlje/Ferlach, Brnca/Fürnitz, Pečnica/Petschnitzen an den zwei Tagen teil.

Viele Eindrücke, Erlebnisse, Freundschaften und Freude nehmen die Ministranten mit nach Hause.

Ein ganz besonderes Zuckerl war jedoch das abendliche Konzert des Mlajši mladinski zbor Danica aus St. Primus/Št. Primož sowie der anschließende nächtliche Kreuzweg.

Danke für die Mühe allen Helfern!