S skupnimi močmi za prihodnost

Družinski postni dan 2019

Družinski postni dan 2019

Tudi v letu 2019 bodo ženske Katoliškega ženskega gibanja po vsej Avstriji pripravljale številna bogoslužja, vabile na postne juhe, izobraževale o letošnji temi in pri hišnih nabirkah hodile od hiše do hiše, vse v namen in podporo akcije Družinski postni dan.

Letošnja akcija družinski postni dan bo 15. 3. 2019.

 

Korak k samostojnosti

V Tanzaniji gradijo ženske peči, ki ne škodujejo okolju in s prislužkom skrbijo za svoje družine. Partnerska organizacija Katoliškega ženskega gibanja WODSTA v Tanzaniji podpira razvoj tehnologij, raziskuje in izobražuje ženske.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Letos KŽG podpira projekt WODSTA (www.teilen.at)

Vsako jutro, potem ko je pripravila zajtrk, Rehema Onesmo-Chale gradi peči. 44-letna ženska živi na podeželju – na severovzhodu Tanzanije. 70 odstotkov vseh prebivalcev Tanzanije živi na podeželju. Samo štirje odstotki teh ljudi imajo dostop do električne energije. Država ne skrbi za zanesljivo energijo. Večina družin uporablja kerozinove svetilke ali oljenke. Po večini kuhajo na odprtih ognjiščih ali pečeh, ki jih kurijo z drvmi ali kerozinom. Stroški za energijo so zelo visoki, predvsem ker je kerozin zelo drag. Ta način kuhanja pa močno onesnažuje okolje. Obenem za pridobivanje drv posekajo velike površine gozdov, kar ima posledice za vodne rezerve in biološko raznolikost. Dim škoduje zdravju žensk in otrok. Za kuhanje in nabiranje drv so v Tanzaniji pristojne ženske in otroci.

Od leta 2012 podpira partnerska organizacija Katoliškega ženskega gibanja WODSTA v Tanzaniji tehnologije, ki pomagajo varčevati energijo. Pri teh programih igrajo pomembno vlogo ženske. Naučile so se iz nežganih zidakov in cementa graditi peči, ki ne škodujejo okolju. Gradijo tudi solarne naprave za sušenje zelenjave in naučile so se sajenja dreves. Na ta način prislužijo denar in dvigujejo življenjski standard svojih družin. Dobro izobražene ženske delujejo kot učiteljice in posredujejo svoje znanje drugim ženskam in ozaveščajo po šolah otroke za varstvo okolja.

V pogovorih skušajo ozavestiti krajevne politične zastopnike, da bi z zakoni in odredbami podpirali varstvo okolja in ponujali prebivalcem rešitve, kako varčevati z energijo.

Že sedmo leto podpira Katoliško žensko gibanje organizacijo WODSTA. Do danes je organizacija izobrazila ženske v šestih vaseh. Danes te ženske same izdelujejo peči in solarne sušilne naprave in jih prodajajo. Rehema Onesmo-Chale proda vsak mesec 30 do 40 peči in prisluži 170 do 290 evrov. Dodatno izdeluje lesene brikete.

Tudi Lucina Charles izdeluje peči in jih prodaja. Dobro se spominja starih, smrdečih zadimljenih peči. »Potreboval si veliko drv. Hrana se je hitro prismodila in dim je bil neznosen. Veliko žensk in otrok je zbolelo za kroničnim kašljem. Za nove peči potrebujejo ženske malo drv.« Poleg tega Lucina goji sadike dreves, ki jih prodaja v sosednje vasi. Tako lahko posadijo površine, kjer so nekdaj posekali gozdove. Z dohodkom je mati petih otrok omogočila svojim otrokom šolanje, študij in gradnjo hiš. Danes poučuje druge ženske in jih uvaja v gradnjo peči. »Vsaka udeleženka naj napravi korak stran od revščine, tja k samostojnosti« je geslo žensk, ki sodelujejo v organizaciji WODSTA. Ena od ustanoviteljic organizacije WODSTA Lyne Ukio je hvaležna svojemu očetu, ki ji je omogočil dobro izobrazbo. V 1980 letih je sodelovala v ženskem gibanju. Ob očetu in ženskem gibanju je spoznala veliki pomen izobrazbe in odločila se je, da svoje znanje posreduje ženskam. O svojem delu z ženskami in v prid družbi pravi: »Naš cilj je družba, v kateri imajo ženske enake pravice kot moški. To dosežemo samo tako, da ženske vključimo v razvojne procese in jih podpiramo ekonomsko, pravno in dolgoročno.«

Micka Opetnik

 

Postna juha (KŽG)
Postna juha (KŽG)

Tudi letos lahko darujete in tako podprete ženske v Tanzaniji, ki z lastnimi močmi skrbijo za svoj obstoj. Uradni termin nabirke za akcijo Družinski postni dan je nedelja po družinskem postnem dnevu. Nabirka pa lahko poteka tudi katero drugo nedeljo v postu.

Gradivo za postno akcijo lahko naročite v pisarni Katoliškega ženskega gibanja, Viktringer Ring 26, Celovec, franciska.jelovcan@kath-kirche-kaernten.at, 0676 8772 3430 ali pa jih najdete v spodnjih priponkah. V kolikor želite še več informacij, lahko le-te dobite na spletni strani Katoliškega ženskega gibanja Avstrije www.teilen.at.

Darovi ob družinskem postnem dnevu (KŽG)
Darovi ob družinskem postnem dnevu (KŽG)

Vaše darove lahko nakažete na:
Aktion Familienfasttag der Katholischen Frauenbewegung Österreichs

Erste Bank

IBAN: AT83 2011 1800 8086 0000

BIC: GIBAATWWXXX

Lahko pa darujete tudi po spletu na naslovu: https://spenden.teilen.at

Vaš dar velja tudi kot davčna olajšava. Več informacij najdete na spletu: http://www.teilen.at/fft/de/spenden/steuerlicheabsetzbarkeit

 

Skupaj spodbujajmo spremembe!

»Zahtevana ekološka sprememba za dosego trajnostnih sprememb, je tudi sprememba v skupnosti«, pravi papež Frančišek v svoji okrožnici Laudato si. Pa ni samo papež tega mnenja: vedno več ljudi spoznava, da stari sistemi – kapitalizem, izkoriščanje, potrošnja kot središče življenja, ... ne delujejo več in da je nujno potrebna sprememba sistema, ki bi bila za dolgotrajen, pravičen način gospodarstva, solidarnosti, odgovorna potrošnja in ohranjevanje stvarstva.

Za to spremembo ni nobenih vnaprej izdelanih receptov. Ideja za spremembo sistema temelji na trajnostnem, participatívnem in refleksivnem procesu učenja, vsak(a) lahko in naj bi k temu tudi doprinesel. Cilj procesa je dobro življenje za vse.

Tudi med našimi projektnimi partnerkami so pionirke takih sprememb – tako iščejo ženske v severni Tanzaniji alternative k sredstvom pri intenzivnem kuhanju na odprtem ognju. Njihove varčevalne peči, ki so jih same razvile, ne doprinašajo le k zaustavitvi klimatskih sprememb, temveč pripomorejo ženskam k neodvisnosti in bolj zdravim razmeram pri kuhanju.

V okviru akcije Družinski postni dan 2019 želimo delo teh žensk krepiti in podpirati. Vsem želim blagoslovljen postni čas!

Eva Oberhauser Podpredsednica Katoliškega ženskega gibanja
V predsedstvu odgovorna za akcijo Družinski postni dan.

 

Molitev za našo zemljo

To molitev je papež Frančišek predlagal v okrožnici Hvaljen, moj Gospod (Laudato si) kot nekaj, kar lahko delimo z vsemi, ki verujejo v Boga, vsemogočnega Stvarnika. To molitev lahko zmolimo za zaključek razmišljanja ob plakatu. Skupaj ali izmenično.

Vsemogočni Bog, navzoč v vsem stvarstvu in v najmanjših izmed tvojih stvari, ti, ki s svojo nežnostjo
obdajaš vse, kar biva,
napolni nas z močjo svoje ljubezni, da bomo varovali življenje in lepoto.

Napolni nas z mirom, da bomo živeli kot bratje in sestre in ne bomo nikomur škodovali. Bog revežev in ubogih,
pomagaj nam, da bomo na tej zemlji skrbeli za zapuščene in pozabljene, ki so v tvojih očeh veliko vredni.

Ozdravi naše življenje, da bomo svet varovali, na pa ropali, da bomo sejali lepoto, ne pa onesnaževali in uničevali.

Dotakni se src onih, ki na škodo revežev in zemlje iščejo le dobiček.

Nauči nas odkriti vrednost vsake stvari, premišljevati o vseh stvareh in se jim čuditi; spoznati, da smo tesno povezani z vsemi bitji na naši poti k neskončni luči.

Hvala, ker si z nami vse dni.
Podpiraj nas, prosimo, v našem boju za pravičnost, ljubezen in mir.