S skupnimi močmi za prihodnost

Družinski postni dan 2019

Družinski postni dan 2019

Tudi v letu 2019 bodo ženske Katoliškega ženskega gibanja po vsej Avstriji pripravljale številna bogoslužja, vabile na postne juhe, izobraževale o letošnji temi in pri hišnih nabirkah hodile od hiše do hiše, vse v namen in podporo akcije Družinski postni dan.

Postna juha (KŽG)
Postna juha (KŽG)

Tovrstna akcija povezuje naše ženske z ženami v Aziji, Afriki in Latinski Ameriki. Skupno se zavzemajo za pravični svet, za svet, v katerem imajo vsi ljudje pravico do dostojnega življenja.

Katoliško žensko gibanje podpira številne projekte, ki so skrbno izbrani in nadzorovani. Vsako leto enega od projektov podrobneje predstavi in tako tudi finančno podpre.

Letošnja akcija družinski postni dan bo 15. 3. 2019.

Tudi letos lahko darujete in tako podprete ženske v Tanzaniji, ki z lastnimi močmi skrbijo za svoj obstoj. Uradni termin nabirke za akcijo Družinski postni dan je nedelja po družinskem postnem dnevu. Nabirka pa lahko poteka tudi katero drugo nedeljo v postu.

Gradivo za postno akcijo lahko naročite v pisarni Katoliškega ženskega gibanja, Viktringer Ring 26, Celovec, franciska.jelovcan@kath-kirche-kaernten.at, 0676 8772 3430 ali pa jih najdete v spodnjih priponkah. V kolikor želite še več informacij, lahko le-te dobite na spletni strani Katoliškega ženskega gibanja Avstrije www.teilen.at.

Darovi ob družinskem postnem dnevu (KŽG)
Darovi ob družinskem postnem dnevu (KŽG)

Vaše darove lahko nakažete na:
Aktion Familienfasttag der Katholischen Frauenbewegung Österreichs

Erste Bank

IBAN: AT83 2011 1800 8086 0000

BIC: GIBAATWWXXX

Lahko pa darujete tudi po spletu na naslovu: https://spenden.teilen.at

Vaš dar velja tudi kot davčna olajšava. Več informacij najdete na spletu: http://www.teilen.at/fft/de/spenden/steuerlicheabsetzbarkeit

Projekt akcije družinski postni dan 2019

WODSTA- Women Development for Science and Technology Assiciation (Ženska organizacija za razvoj gospodarstva in tehnologije)

V akcija Družinski postni dan 2019 je prvič kot modelni projekt predstavljena partnerska organizacija v Afriki. Leta 1990 je bila v kraju Arusha v Tanzaniji ustanovljena organizacija WODSTA. Cilj je bil krepiti in podpirati ženske na podeželju ter na zapostavljenih območjih, da bi razvijale svojo samozavest in svoje talente in tako lahko enakovredno nastopile moški družbi.

Partnerska organizacija WODSTA podpira ženske na severu Tanzanije pri izdelavi energijsko varčnih in zdravju prijaznih ognjišč. Ženske so razvile unikatno uporabo ognjišča, ki jim olajša vsakodnevno uporabo. Ognjišča prodajajo in tako s prihodkom izboljšujejo ekonomsko stanje družin. Poleg izdelave ognjišč ženske organizacije WODSTA ozaveščajo tudi o pravilni uporabi in izrabi trajnostne energije.

Pri informativnih srečanjih družinskega postnega dne boste lahko več izvedeli o projektu WODSTA iz Tanzanije.

Termini srečanj:

Pliberk/Bleiburg, 6. 3. 2019, ob 19. uri v župnišču

Kapla ob Dravi/Kappel an der Drau, 7. 3. 2019, ob 9. uri v župnišču

Za dodatne termine po farah se lahko dogovorite v pisarni Katoliškega ženskega gibanja.

Skupaj spodbujajmo spremembe!

»Zahtevana ekološka sprememba za dosego trajnostnih sprememb, je tudi sprememba v skupnosti«, pravi papež Frančišek v svoji okrožnici Laudato si. Pa ni samo papež tega mnenja: vedno več ljudi spoznava, da stari sistemi – kapitalizem, izkoriščanje, potrošnja kot središče življenja, ... ne delujejo več in da je nujno potrebna sprememba sistema, ki bi bila za dolgotrajen, pravičen način gospodarstva, solidarnosti, odgovorna potrošnja in ohranjevanje stvarstva.

Za to spremembo ni nobenih vnaprej izdelanih receptov. Ideja za spremembo sistema temelji na trajnostnem, participatívnem in refleksivnem procesu učenja, vsak(a) lahko in naj bi k temu tudi doprinesel. Cilj procesa je dobro življenje za vse.

Tudi med našimi projektnimi partnerkami so pionirke takih sprememb – tako iščejo ženske v severni Tanzaniji alternative k sredstvom pri intenzivnem kuhanju na odprtem ognju. Njihove varčevalne peči, ki so jih same razvile, ne doprinašajo le k zaustavitvi klimatskih sprememb, temveč pripomorejo ženskam k neodvisnosti in bolj zdravim razmeram pri kuhanju.

V okviru akcije Družinski postni dan 2019 želimo delo teh žensk krepiti in podpirati. Vsem želim blagoslovljen postni čas!

Eva Oberhauser Podpredsednica Katoliškega ženskega gibanja
V predsedstvu odgovorna za akcijo Družinski postni dan.

Molitev za našo zemljo

To molitev je papež Frančišek predlagal v okrožnici Hvaljen, moj Gospod (Laudato si) kot nekaj, kar lahko delimo z vsemi, ki verujejo v Boga, vsemogočnega Stvarnika. To molitev lahko zmolimo za zaključek razmišljanja ob plakatu. Skupaj ali izmenično.

Vsemogočni Bog, navzoč v vsem stvarstvu in v najmanjših izmed tvojih stvari, ti, ki s svojo nežnostjo
obdajaš vse, kar biva,
napolni nas z močjo svoje ljubezni, da bomo varovali življenje in lepoto.

Napolni nas z mirom, da bomo živeli kot bratje in sestre in ne bomo nikomur škodovali. Bog revežev in ubogih,
pomagaj nam, da bomo na tej zemlji skrbeli za zapuščene in pozabljene, ki so v tvojih očeh veliko vredni.

Ozdravi naše življenje, da bomo svet varovali, na pa ropali, da bomo sejali lepoto, ne pa onesnaževali in uničevali.

Dotakni se src onih, ki na škodo revežev in zemlje iščejo le dobiček.

Nauči nas odkriti vrednost vsake stvari, premišljevati o vseh stvareh in se jim čuditi; spoznati, da smo tesno povezani z vsemi bitji na naši poti k neskončni luči.

Hvala, ker si z nami vse dni.
Podpiraj nas, prosimo, v našem boju za pravičnost, ljubezen in mir.