Slovenski pastoralni odbor

Zastopstvo Slovencev v krški škofiji

Predsedstvo Slovenskega pastoralnega odbora: Ani Boštjančič, Janko Krištof, Tonč Rosenzopf-Jank in Micka Opetnik (foto Nedelja)
Predsedstvo Slovenskega pastoralnega odbora: Ani Boštjančič, Janko Krištof, Tonč Rosenzopf-Jank in Micka Opetnik (foto Nedelja)

Slovenski pastoralni odbor (SPO) – je bil ustanovljen na osnovi škofijskega zakona ob koroški sinodi leta 1972. Kot posvetovalni gremij pomaga škofu pri skrbi za dušnopastirske potrebe slovenskih vernikov v škofiji. Med naloge odbora sodijo stalni stiki z dekanijskimi in župnijskimi sveti dvojezičnih far, da pridejo do čim jasnejših spoznanj in stališč v vseh dušnopastirskih vprašanjih. Odbor sestavljajo duhovniki in laiki iz dvojezičnih dekanij ter predstavniki slovenskih in dvojezičnih cerkvenih ustanov.

Za dobo petih let je škof Alois Schwarz potrdil predsedstvo Slovenskega pastoralnega odbora, ki ga sestavljajo: dekan Janko Krištof, predsednica Katoliška akcije Ani Boštjančič, vodja slovenskega Dušnopastirskega urada Tonč Rosenzopf-Jank in Micka Opetnik.