Organisation / Organizacija

Nedelja

Vedno je treba imeti cilj pred očmi

Z 800 katoličani šteje fara Kazaze med najmanjše koroške fare. Angažirani laiki z veseljem sooblikujejo farno življenje. Teh prostovoljnih sodelavcev je najbolj vesela podpredsednica župnijskega sveta Sabina Klokar.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Sabina Klokar (Opetnik)

Vedno je treba imeti cilj pred očmi

Z 800 katoličani šteje fara Kazaze med najmanjše koroške fare. Od leta 2005 faro soupravlja provizor Janez Tratar. Angažirani laiki z veseljem sooblikujejo farno življenje in skrbijo, da je fara živa celica skupnosti. Teh prostovoljnih sodelavcev je najbolj vesela podpredsednica župnijskega sveta Sabina Klokar.

Ko je pred trinajstimi leti oddal faro dolgoletni župnik Florian Zergoi so se tudi zaprla vrata župnišča. Župnišče je bilo do takrat kraj srečanja in gostoljubja za vse farane, posebej še za cerkvene pevce, ki so bili ob tedenskih vajah gostoljubno sprejeti in postreženi. Z odhodom župnika so morali verniki sprejeti številne spremembe in prevzeti mnogotere naloge. Takrat je bodrila Sabina Klokar farane z besedami: Moramo biti veseli in hvaležni, da je še vsako nedeljo maša v naši fari. Župnijski svetniki, na čelu s Sabino Klokar, so postali kontaktne osebe, na katere se obračajo farani z raznimi željami in prošnjami. Provizor Janez Tratar, ki soupravlja faro iz Dobrle vasi, pa je tedensko dve uri faranom na voljo za pogovor. »Sedaj smo se že navadili, da nimamo lastnega župnika in je župnišče zaprto.«

Ob volitvah za župnijske svete so v Kazazah izbrali model posrednih volitev in tako poskrbeli za raznolik in obnovljen župnijski svet. Vsi predlagani in povprašani so rade volje sprejeli nalogo in tako ima podpredsednica Sabina Klokar ob sebi tim, s katerim oblikuje praznike cerkvenega leta in farno življenje. Svojo nalogo pa vidi predvsem v organizaciji farnega življenja. »Ne morem delati dušnopastirsko, ker nimam izobrazbe in to tudi ni moja naloga,« pravi Sabina Klokar, ki se zavzema za transparenco farnih financ. »Če ljudje vidijo, kaj se dogaja v fari in kam se investira, radi podpirajo in pomagajo.«

Župnijski svet skrbi za farno pokopališče prav tako kot za novo elektrifikacijo farne cerkve, kjer Sabina Klokar vsak dan pogleda, če potekajo dela v redu. Posebnost farnega življenja je tradicionalni farni praznik, ki je priljubljen čez farne meje in je odraz dobrega sodelovanja faranov. »Majhna fara ima tudi svojo prednost. Ljudje se med seboj poznajo in to se kaže pri dobro obiskanih nedeljskih mašah, prav tako kot ob pogrebih, farnih izletih. Obhajanje cerkvenih praznikov pripravljajo in sooblikujejo številni laiki, na katere je ponosna Sabina Klokar. Tudi bližajočo trikraljevsko petje ima v fari poseben pridih. Skupina odraslih pevcev na novoletni dan obišče en del fare in z voščili za novo leto zbirajo za dobrodelno Akcijo treh kraljev. »Z njimi je na poti tudi župnik Tratar. Ta obisk ljudje še posebej cenijo,« pravi Sabina Klokar, ki ob vsej pripravljenosti faranov čuti spremembe časa in potreb.

»Polovica mladih se iz študijskih mest vrne domov. A služba v oddaljenih krajih jim onemogoča prostovoljno delo v večernih urah. Ta generacija mladih nam manjka pri delu v fari,« pravi Sabina Klokar in je v skrbeh, kaj bo to dolgoročno pomenilo za faro. Pa tudi sicer so se zahteve na delovnih mestih spremenile. Tako danes le redki najdejo ob delu čas za prostovoljno delo v fari ali konkretno v cerkvenem zboru. Ko je dolgoletni organist in pevovodja Tončej Mucher oddal cerkveni zbor, se je le-ta tudi razšel. »Dobro, da so nas župnik Zergoi naučili veliko pesmi in tako je tudi danes ljudsko petje živahno v naši fari. Provizor Janez Tratar je nadarjen pevec in nas kdaj spremlja s kitaro, ali pa sin Martin na orglah,« pripoveduje Sabina Klokar in skupaj s člani župnijskega sveta zasleduje cilj, da bi spet zaživel cerkveni zbor. »Cilj moraš imeti,« pravi odločno in pripoveduje o želji po pastoralnem asistentu, ki bi spet poskrbel za pastoralo mladih v fari. »Imeli smo ga že v osebi Bernharda Wrienza in Saša Popijala. Sedaj pa so nam to pomoč, teh nekaj ur, odklonili z argumentom, da ni denarja. Pa bomo ponovno poskusili.« Počakati želijo, da se stvari na škofiji pomirijo in potem bo župnijski svet iz Kazaz obiskal škofijskega administratorja in mu razložil željo. To željo želi Sabina Klokar zagovorjati z vso odločnostjo, posebej še z vidika, da bodo v letu 2019 zaprli ljudsko šolo v v Kazazah. »Sodelovanje z ljudsko šolo je bilo odlično. Učenci so sooblikovali maše, farni praznik, obhajali svitno in šolske maše in v fari smo imeli prvo sveto obhajilo. Z zaprtjem šole, je to vse mimo.« Dejstvo, da v fari ne bo več šole, pomeni za župnijske svetnike še več organizacijskega dela – in še večjo skrb za otroke in mladino. Že prav iz tega vzroka si želi Sabina Klokar odprto uho na škofiji, da bi fara prejela plačanega pastoralnega asistenta ali izobraženega sodelavca, ki bo poleg župnijskih svetnikov skrbel za otroke, ministrante in birmance in bo tudi po njih ostala fara živa.

Micka Opetnik