Organisation / Organizacija

Nedelja

Korošec novi krški škof?

Forum "Odgovorni kristjani" je predstavil novo spletno peticijo "Pro Guggenberger".

Gabriel Stabentheiner in Gerda Schaffelhofer (Gotthardt)
Gabriel Stabentheiner in Gerda Schaffelhofer (Gotthardt)

Predsednik obratnega sveta Gabriel Stabentheiner in nekdanja predsednica Katoliške akcije Avstrije Gerda Schaffelhofer sta kot proponenta gibanja »Forum odgovornih kristjanov« 10. julija vabila na tiskovno konferenco. Spodbuda za to je bil velik odmev »solidarnostne akcije v celovški stolnici« preteklo sredo. Pobuda, v kateri so laiki in duhovniki, poleg tedenske »sredine molitve za škofijo« (ob 18. uri v celovški stolnici) želi podati še nadaljnji znak.
Forum na svoji spletni peticiji zahteva, da naj bi stolni prošt Engelbert Guggenberger postal naslednji krški škof. Ta peticija »ni po naročilu Guggenbergerja in ni z njim dogovorjena. Peticija izraža mnenje lokalne Cerkve o prihodnjem imenovanju škofa. Podpise bodo predali nunciju Quintanu in kardinalu Christophu Schönbornu s prošnjo, da jo vzamejo na znanje in posredujejo naprej v Rim. Ne more biti, da imenujejo škofe proti volji vernikov,« tako v besedilu na spletni strani peticije.

Forum Odgovorni kristjani se razume »kot gibanje, kjer se odraža živost lokalne Cerkve«. Ustanovljen je bil »kot reakcija na omalovaževanje dobe Schwarz nuncija Quintana in odpoklic Engelberta Guggenbergerja kot škofijskega administratorja«, poudarjajo govorniki foruma.