Organisation / Organizacija

Nedelja

Emocionalno doživljanje slovenščine s pesmimi Lenčke Kupper

80 pesmi ob 80-letnici

Nova pesmarica Pod škratovo krošnjico Lenčke Kupper je zagledala luč sveta. Miha Vrbinc je napisal uvodne besede in orisal opus velike Lenčke Kupper, ki je nas 50 let piše pesmice in melodije za mlado in staro, da z njenimi pesmimi emocionalno doživljamo slovenščino.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Lenčka Kupper s svojo novo zbirko (foto: Gotthardt)

 Povod je zelo razveseljiv, zato smo izbrali 80 pesmi ob 80-letnici. Zalka Kelih-Olip

 

Na knjižnih policah – in pogosteje v otroških rokah – bo odslej nova pesmarica Iz škratove krošnjice – otroške pesmi skozi leto Lenčke Kupper. Prikupna pesmarica, ki jo je ilustrirala Polona Lovšin, vsebuje 80 pesmi, ki so razvrščene v koledarskem krogu letnih časov, priložnostne pesmi pa podajajo še večji vpogled v pesničino skrinjo zakladov. Letos je Lenčka Kupper prejela 39. Tischlerjevo nagrado, ki jo podeljujeta Krščanska kulturna zveza in Narodni svet, za bogato življenjsko delo na področju otroške in mladinske pevske, pripovedniške in gledališke književnosti. Nagrada ima simbolni pomen in zato sta se organizaciji določili za izdajo te pesmarice, kot je na predstavitvi le-te pretekli teden povedal Marko Oraže. Urednik Martin Kuchling je podrobneje predstavil pesmarico in prebral besede glasbenega urednika Jožka Kovačiča, ki je pregledal vse napeve in jim dodal še harmonično strukturo, če to že ni bilo vpisano. Miha Vrbinc je napisal izčrpne uvodne besede, približal je življenje in ustvarjanje Lenčke Kupper in jo primerjal s koroškimi bukovniki, ki so ustvarjali, sicer pod drugačnimi pogoji in okoliščinami, in svoje ustvarjanje prinesli med ljudi – kakor Lenčka Kupper. Najprej je pisala pesmi za lastne otroke, a nato storila korak v javnost, najprej v otroškem vrtcu Naš otrok in nato na številnih prireditvah. Lenčka Kupper piše pesmice za vse  čute: pesmice lahko poslušamo, beremo in pojemo, jih deklamiramo in gledamo ilustracije: »Ta pesmarica je emocionalno doživljanje slovenščine«. 

Ljubiteljsko ustvarjanje je značilnost Lenčkinega pesnikovanja, saj mu je osnova ljubezen do otrok in do slovenke materine besede. Osnova te ljubezni pa zaupanje v božje stvarstvo in hvaležnost zanj. Miha Vrbinc

 

Lenčka Kupper sama je zelo vesela izdaje in jo je označila za prikupno. Njene pesmice so preproste in zato naj bi bile tudi slikice primerne, to delo je ilustratorki Poloni Lovši dobro uspelo. Sama si je rekla, da mora biti njena zadnja pesmarica res prikupna, a kar hitro je dodala, da ne bo nehala pisati, saj je tudi njen oče Ciril Rudolf začel pisati šele v starosti 78 let. 

Prav navdušen sem ob celotnem »rezultatu« te pesmarice kot spoštljivemu poklonu Lenčke ob njeni življenjski »oktavi«. Jožko Kovačič

Od 260 objavljenih pesmi, šest jih najdemo v cerkveni pesmarici Gloria, je v novi zbirki Iz škratove krošnjice zbranih 80 pesmi – 80 pesmi za 80 let Lenčke Kupper. Pesmarica bo vključena v letošnji Knjižni dar Mohorjeve, je še povedal urednik Mohorjeve založbe Adrian Kert, in naznanil številen predstavitve, tako na primer tudi sodelovanje Lenčke Kupper na slovenskem knjižnem sejmu konec novembra v okviru zelo priljubljenega Cicifesta za otroke. 

Sicer ne poznam ilustratorke ampak čutim, da sva si duševno blizu. Zelo prikupna je ta pesmarica. Lenčka Kupper

 

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Lenčka Kupper: Iz škratove krošnjice (foto Nedelja)

Izšla je nova pesmarica Iz škratove krošnjice Lenčke Kupper. V knjigi je zbranih 80 pesmi, ki so razdeljene po letnem času in z razdelkom priložnostne pesmi. Seveda ne sme manjkati Lenčkina najbolj priljubljena pesem Enkrat je bil en škrat. Kdor nam na uredništvo pošlje risbo škrata, bo prejel nagrado. Izžrebali bomo dve pesmarici Iz škratove krošnjice (darovali Krščanska kulturna zveza in Mohorjeva založba).