Diözesanbischof
Dr. Alois Schwarz

Bischof Dr. Alois Schwarz

Et verbum caro factum est
Und das Wort ist Fleisch geworden

Anleitung

Sie haben Fragen oder Anregungen und wollen mit uns in Kontakt treten? Verwenden Sie einfach das Kontaktformular auf der rechten Seite, füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf "Senden".

SCHLIESSEN

Kontakt

Ihre E-Mail an die Internetredaktion

THEMA Dobro da imamo faro

© Foto: nedelja

Smo na poti k spremembam

Sabina Klokar, Kazaze

V fari Kazaze vodi Sabina Klokar v drugi mandatni dobi župnijski svet kot podpredsed­nica. Življenje med farani in kolegialno sodelovanje z župnikom ji omogočata delovanje v prid živahne farne skup­nosti.

mehr >>

© Foto: nedelja

Prisluhniti svoji notranjosti

Franc Valeško, Pliberk

Franc Valeško je v farno delo vključen od mladostnih let. S presledki je bil član župnijskega sveta v Pliberku. V zadnjih letih so v fari veliko naredili. Za obnovo vseh cerkva in orgel so farani prispevali veliko denarja. “In čeprav žarijo cerkve v vsej lepoti, ne prihaja več ljudi k ...

mehr >>

© Foto: nedelja

Župnijski svet kot vezni člen

Uschi Urank, Galicija

Župnijski svet je v prvi vrsti podpora in pomoč župniku. Skupaj razmišljamo in načrtujemo delo. Dolgo časa je bila obnova župnišča in farnega skednja velik projekt, ki je zahteval veliko dela. Izkupički od farnih praznikov in velikodušna pomoč prostovoljcev so omogočili obnovo. Danes farni skedenj kot ...

mehr >>

© Foto: nedelja

Evharistija kot vir moči

Dorica Kazianka, Brnca

Župnijske svete bistveno sooblikujejo ženske, ki s svojimi sposobnostmi in pridnostjo gradijo farno občestvo. Dorica Kazianka iz Brnce že dvajset let kot veroučiteljica posreduje otrokom vero v ljubečega Boga in jih uvaja v življenje fare.

mehr >>

Peter Fantur, © Foto: privat

Pričevati, da krščanstvo živi

Peter Fantur, Št. Jakob

Po poklicu sem veroučitelj in kot častni (prostovoljni) sodelavec skušam po možnosti prispevati svoj delež v šentjakobskem farnem svetu. V farnem delovnem krožku sem član predstojništva v vodstvu Regionalnega centra (Katoliška prosveta) in sodelujem tudi v liturgičnem krožku. Ta čas katoliška cerkev ne pri...

mehr >>

© Foto: nedelja

Več sodelavcev, več idej

Peter Korpitsch, Št. Lipš

Da je fara živa, potrebuje ne samo vernike, ki redno hodijo k sv. maši, temveč tudi dejavne (aktivne) člane v župnijskem svetu. Vsak član v ŽPS ima različne talente, ki so dar od Boga. Če te svoje talente vnaša v farno delo, je farno življenje živo. Torej več članov ...

mehr >>

Študentka nemščine in italijanščine je že pet let članica župnijskega sveta v Rožeku. Nasmejana optimistka je od letošnje jeseni naprej predsednica Katoliške mladine., © Foto: privat

Pogovor je »šansa«

Katja Lesjak, Rožek

O sodelovanju v župnijskem svetu: V začetku mojega sodelovanja mi je bilo vse zelo tuje. Nisem razumela stvari, o katerih so se pogovarjali pri sejah. Niso mi jih raz­ložili. Tudi me v začetni fazi niso vzeli čisto zares. Sama pa sem imela težave, da bi se ogl...

mehr >>

ARTIKEL

Dekanat Villach-Stadt • 25.03.2015

Glaubenswoche in St. Nikolai

Wie jedes Jahr laden wir zur Feier der Glaubenswoche in St. Nikolai ein! Zum Thema Nächstenliebe werden neben dem Caritas-Direktor Marketz auch Pfarrer Pucher aus Graz und der für die Mission verantwortliche Pater Andreas Holl predigen. Verschiedene Chöre und Ensemble gestalten die Feiern in musikalischer Vielfalt.  Di...

mehr >>

Jugendzentrum „St. Jakob“ • 23.03.2015

Im Fokus: Das Kreuz

"Im Fokus: das Kreuz" war das Thema des dekanatlichen Jugendkreuzweges 2015. Vor der Kirche St.Thomas begrüßte Dechantstellvertreter Kurt Gatterer die Villacher Jugendlichen und lud alle Anwesenden zu einem besinnlichen Kreuzweg auf den Kalvarienberg, Obere Fellach ein. Es wurden einzelne Elemente aus dem Leidensweg Jesu thematisiert. Die Jugendlichen aus S...

mehr >>

Dekanat Villach-Stadt • 15.12.2014

Jesus in unserer Gesellschaft

Jesus als Christus, Messias. Jesus als Erfüllung der Verheißungen des Alten Testaments. Jesus als Offenbarung der göttlichen Gnade. Jesus als Weg und Mittler des Heils. Jesus als mit göttlicher Vollmacht ausgestattete Person. Jesus als Garant der Anwesenheit Gottes in der Welt. Jes...

mehr >>

Priloge • 16.11.2011

Zahvala za delo

V pripravo na volitve župnijskih svetov meseca marca 2012 smo se vključil tudi na uredništvu Nedelje in pripravili prilogo, posvečeno župnijskim svetom. K besedi in razmišljanju smo povabili cerkvene nastavljence, odgo­vorne za župnijske svete in izpeljavo volitev. Večji del pa sem namenila laikom, ki z velikim ...

mehr >>

Bischöfliches Seelsorgeamt-Slowenische Abteilung / Dušnopastirski urad • 09.11.2011

Ljudska Cerkev, ki v dialogu išče skupno pot

Geslo letošnjih volitev za žup­nijske svete, »Dobro, da imamo faro«, je bilo vodilo dneva delegatov v soboto, 5. novembra. Z Dnevom delegatov so se začele intenzivnejše priprav na volitve župnijskih svetov, ki bodo marca prihodnje leto. Pri srečanju, ki se ga je udeležilo okrog 600 zastopnikov iz vseh k...

mehr >>