Diözesanbischof
Dr. Alois Schwarz

Bischof Dr. Alois Schwarz

Et verbum caro factum est
Und das Wort ist Fleisch geworden

Anleitung / Navodilo

Sie haben Fragen oder Anregungen und wollen mit uns in Kontakt treten? Verwenden Sie einfach das Kontaktformular auf der rechten Seite, füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf “Senden“.
Če želite postaviti vprašanje, izraziti mnenje ali dati predlog lahko uporabite kontaktni formular na desni strani. Izpolnite obrazec in odpošljite sporpčilo.

SCHLIESSEN / ZAPRI

Kontakt

Ihre E-Mail an / Vaše sporočilo: Nedelja

Svetniki sijejo v naš vsakdan, © Foto: Pressestelle/Neumüller
UVOD
Izklopi multimedialni sklop

Dienstag / Torek

31.10.2017

Svetniki sijejo v naš vsakdan

 
 
 

Zbornik krške škofije: osrednja tema je posvečena svetnikom

»Svetniki – zgledniki, zagovorniki, reformatorji« to je naslov Zbornika krške škofije za leto 2018, ki je od tega tedna naprej na voljo vsem zainteresiranim. Trinajst avtorjev na različne načine opisuje aktualnost svetništva in svetnikov za današnji čas. Čaščenje svet­nikov šteje že od nekdaj k stebrom ljudske pobožnosti.

Uvod v temo je napisal krški škof Alois Schwarz, ki med drugim piše: »Svetniki so prava obogatitev našega verskega življenja. Podarili so Cerkvi poseben pogled na duhovnost in na Kristusa in ji tako dali nove impulze.« Zato je koristno, da se bolj podrobno seznanimo z življenjem in delovanjem svetnikov, saj to lahko spremeni tudi lastno življenje. »Pomislimo samo na nešteto število svetnikov iz našega vsakdana, ki jih ni v nobenem letnem koledarju. To so ljudje, ki na primer leta požrtvovalno skrbijo za bolnike, ali pa starši, ki spremljajo prizadetega otroka skozi življenje.« 

Zanimivo je videti, kako svetnike vidijo v drugih cerkvah: tako opiše superintendent evangeličanske Cerkve Manfred Sauer, kako evangeličani gledajo na svetnike, pravoslavni teolog Grigorios Larentzakis pa piše o tem, katero mesto imajo svetniki v pravoslavju. Posebej pomembni so svetniki za otroke, ta vidik obširno opiše verski pedagog prof. Biesinger. Sploh najdemo še celo vrsto univerzitetnih profesorjev (Niewiadomski, Figl, Hallensleben) med avtorji različnih prispevkov. Sklep tematskega sklopa pa tvorita dva domačina: Jože Till na zgoščen način predstavi »naše« koroške svetnike in svet-nice. Ta prispevek je tudi v slovenščini in ga na tej strani objavljamo posebej. Župnik Peter Granig piše o žalosti, da ne more biti svetnik. Ta humoristični sklep se dobro spaja z zamis-lijo, namreč tematiko zrahljati s karikaturami, ki jih je pripravil znani karikaturist časopisa Salzburger Nachrichten Thomas Wizany. Vsekakor je to kopica zanimivega branja za dolge zimske večere. 

Osrednja tematika usmerja pogled tokrat tudi na koledarski del zbornika, kjer je tudi letos točno opisano cerkveno leto s svojimi več kot tisoč svetniki. Posebnost je tudi naslovnica, saj je na njej upodobljen izrez iz znamenitega dela koroškega umetnika Valentina Omana »Rekviem za homo sapiensa«. To osrednje Omanovo delo v semeniščni cerkvi na Plešivcu na več kot zgovoren način kaže na svetopisemsko spoznanje, da je navsezadnje vse občestvo krščenih poklicano k svetništvu. Predstavitev zbornika (termin za fotografe) je bila zato tudi na tem kraju. 

Poleg tematskega težišča seveda tudi letos najdemo v zborniku še pisano paleto tem. Za pokušnjo predstavljamo tri teme in začenjamo kar z dvojezičnim prispevkom: 40 let veroučitelj – osebna bilanca Toneta Boschitza, strokovnega nadzornika za katoliški verouk za dvojezične srednje in višje šole. »Najprej morem ugotoviti, da pri mladih ljudeh v preteklih 40 letih ni nazadovalo zanimanje za vprašanja vere in iz nje izhajajočega oblikovanja življenja. More biti, da se je spremenila povezanost s Cerkvijo in da so te zveze postale rahlejše. Nikoli pa niso izginila osnovna vprašanja človekove biti, ki posebej še vključujejo verska vprašanja. Učenke in učenci se ne zadovoljijo s cenenimi in površnimi odgovori. Zahtevajo intelektualno in osebno poštenost. To me je spodbudilo, da sem vedno pozoren v teoloških, filozofskih in družbeno-političnih temeljnih vprašanjih, da se po znanstvenosti ne ustavim in se nikoli ne zaprem pred novim duhovnim razvojem.« Zanimiv je tudi prispevek urednice »Kärntner Krone« Christine Kogler, ki opisuje različne gledališke projekte dekana Krištofa in pa humoristični nastop Michaela Koppa. Janko Krištof: »To je postala moja druga pot oznanjevanja. Besedilo mora skozi srce, potem ljudje začutijo moč pripovedi!« Boroveljčan Siegfried Muhrer je pristojen v škofiji za izobraževanje stalnih diakonov. Na začetku oktobra je namreč že minilo 30 let, odkar je naša škofija uvedla ta način pomoči za dušnopastirstvo v farah. Opisuje, kako veliki so bili na začetku pomisleki, ki so se potem v vsakdanji praksi kar kmalu izgubili. Danes je prišlo do premika pri profilu stalnih dia-konov. Ni v ospredju več samo liturgična služba, temveč vedno bolj služba spremljevalca ljudi ob raznih tegobah in vprašanjih. Verniki so službo stalnega diakona z veliko odprtostjo sprejeli, pri župnikih čuti Muh-rer pa deljene občutke. Sam je kot diakon v Borovljah, v Podljubelju in v Glinjah pri svojem delu opravil skoraj 200 pogrebov, poslovilnih in žalnih sloves-nosti. Odziv vernikov mi kaže pot – treba je poslušati, imeti čas za pogovor in spoštovati sleherno usodo vsakega posameznika. 

  • Zbornik krške škofije ima 324 strani. Cena je 12 evrov in je na voljo pri koroških župnijah ali neposredno pri tiskovnem uradu krške- škofije, katere voditelj Matthias- Kapeller je tudi odgovorni urednik za ta medijski izdelek- naše škofije.