Diözesanbischof
Dr. Alois Schwarz

Bischof Dr. Alois Schwarz

Et verbum caro factum est
Und das Wort ist Fleisch geworden

Anleitung / Navodilo

Sie haben Fragen oder Anregungen und wollen mit uns in Kontakt treten? Verwenden Sie einfach das Kontaktformular auf der rechten Seite, füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf “Senden“.
Če želite postaviti vprašanje, izraziti mnenje ali dati predlog lahko uporabite kontaktni formular na desni strani. Izpolnite obrazec in odpošljite sporpčilo.

SCHLIESSEN / ZAPRI

Kontakt

Ihre E-Mail an / Vaše sporočilo: Nedelja

Postavimo znamenje za pravičen svet
UVOD
Izklopi multimedialni sklop

Mittwoch / Sreda

28.12.2016

Postavimo znamenje za pravičen svet

 
 
 

Akcija Treh kraljev

1. januarja je na avstrijski televiziji dokumentacija pod naslovom »Hilfe unter gutem Stern«, ki kaže življenje  med najrevnejšimi v Keniji. (ORF 2, 18.25), © Foto © ORF Steiermark

1. januarja je na avstrijski televiziji dokumentacija pod naslovom »Hilfe unter gutem Stern«, ki kaže življenje med najrevnejšimi v Keniji. (ORF 2, 18.25) (© slika: © ORF Steiermark)

»Vaš dar je gradbeni kamen za boljši svet.« S tem geslom se bodo v božičnih praznikih odpravili na pot trije kralji. V hiše bodo prinašali pesem, želje in blagoslov. Ob obis­ku bodo zbirali za projekte v državah v razvoju. Eden od 500 projektov, ki jih podpira akcija treh kraljev je organizacija MIICO v Tanzaniji.

 

Organizacija MIICO usposablja ljudi, da zahtevajo zase pravico do zemlje in s tem do prehrane, izobrazbe in zdravja. V kako težavnih okoliščinah živijo ljudje v Tanzaniji, kaže primer iz vasi Faraja. V vasi živi več kot 4000 ljudi. Leta 2006 je velik investitor vzel v svojo posest 1870 hektarjev zemlje, ki je last vaščanov. To se je zgodilo v nasprotju s pravno osnovo, ki predpisuje, da morajo vaščani privoliti v prodajo ali najemniško pogodbo. Od takrat je bilo porušenih 80 hiš. Vodnjak, kjer so kmetje črpali vodo za polja, je z grad-njo ograje postal nedostopen. Uničen je bil vodovod in s tem prekinjena oskrba z vodo za celotno vas. Vaška šola in zdravniški center sta ostala devet let zaprta. Za ljudi kraja je to pomenilo težavno življenje. Kmetje so se pritoževali in šele leta 2013 v organizaciji MIICO prejeli pomoč. MIICO je ozavestila vaščane, o njihovih pravicah do zemlje in o tem, da je pogodba med vlado in investitorjem nelegalna. Nepravičnost je postala javna in decembra 2015 so vaščani dobili zemljo vrnjeno. To je bilo mogoče s pomočjo organizacije MIICO, ki jo podpira trikraljevska akcija. Samo na jugovzhodu Tanzanije so v zadnjih letih »ugrabili« 10.000 hektarjev zemlje. Kdo so investitorji, ni znano. Večinoma zemlje ne obdelujejo, temveč jo zastavijo za varnost kreditov. Deloma jo dajejo v najem malim kmetom in ti morajo plačevati za obdelavo lastne zemlje. 

 

Primeri iz Tanzanije kažejo, da številne probleme in revščino v svetu povzroča človek. »Na nas je, da oblikujemo prihodnost v dobro vseh,« so prepričani organizatorji Akcije treh kraljev. »Potrebno je širiti pogled in se informirati o globalnih povezavah, premisliti o osebnem načinu življenja, se pozanimati za ekološko prehrano, pri denarnih naložbah pa paziti na etične vidike in biti politično pozoren in aktiven.« 

 

Akcija treh kraljev je ena od uspešnih in priljubljenih dobrodelnih akcij, v katero se vključuje veliko število prostovoljcev.