Diözesanbischof
Dr. Alois Schwarz

Bischof Dr. Alois Schwarz

Et verbum caro factum est
Und das Wort ist Fleisch geworden

Anleitung / Navodilo

Sie haben Fragen oder Anregungen und wollen mit uns in Kontakt treten? Verwenden Sie einfach das Kontaktformular auf der rechten Seite, füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf “Senden“.
Če želite postaviti vprašanje, izraziti mnenje ali dati predlog lahko uporabite kontaktni formular na desni strani. Izpolnite obrazec in odpošljite sporpčilo.

SCHLIESSEN / ZAPRI

Kontakt

Ihre E-Mail an / Vaše sporočilo: Nedelja

Ne bojte se! Glejte prinašam vam veliko veselje., © Foto: gotthardt/nedelja
UVOD
Izklopi multimedialni sklop

Samstag / Sobota

24.12.2016

Ne bojte se! Glejte prinašam vam veliko veselje.

 
 
 

Božič je preboj ljubezni

Tiste dni je izšlo povelje cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To je bilo prvo popisovanje, in sicer v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazaret, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. 

V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, v plenice povito in položeno v jasli.« In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.«

Božič je preboj ljubezni

... v tem mračnem, mrzlem svetu. K temu svetu spada tudi naše srce. Tudi tu se lahko prebije (uveljavi) dobrota in ljubezen. Ni se nam treba bati, da smo revni in prazni in mrzli. To so bile tudi jasli v bet-lehemskem hlevu. Imele so samo eno odločilno posebnost: bile so odprte.

To je tudi že vse, kar se od nas za božič zahteva: biti odprt! Vsaka zaprtost je oblika boječe ali ponos-ne zavrnitve, znamenje za to, da nočemo ničesar sprejeti, ničesar imeti zastonj, znamenje odklonitve in sovraštva. Bog pa ne prihaja v sovraštvu, ne v prepiru in sporu, ne v nerganju, zavisti in zagrenjenosti. Bog ne more priti tja, kjer zabarikadiramo vrata srca.

Bog prebiva v dobroti od človeka do človeka, v spravi med seboj, v razumevanju drug za drugega, v prijaznosti in potrpežljivosti. Je pri nas ljubezen doma, bo Bog pri nas dobil prebivališče?

Phil Bosmans