Diözesanbischof
Dr. Alois Schwarz

Bischof Dr. Alois Schwarz

Et verbum caro factum est
Und das Wort ist Fleisch geworden

Anleitung / Navodilo

Sie haben Fragen oder Anregungen und wollen mit uns in Kontakt treten? Verwenden Sie einfach das Kontaktformular auf der rechten Seite, füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf “Senden“.
Če želite postaviti vprašanje, izraziti mnenje ali dati predlog lahko uporabite kontaktni formular na desni strani. Izpolnite obrazec in odpošljite sporpčilo.

SCHLIESSEN / ZAPRI

Kontakt

Ihre E-Mail an / Vaše sporočilo: Nedelja

Jaz sem tu. Za., © Foto: nedelja montaža
UVOD

08.02.2017

Kaj pravijo kandidati

Zakaj se angažiram v župnijskem svetu.

SLIKE
Izklopi multimedialni sklop

Mittwoch / Sreda

08.02.2017

Jaz sem tu. Za.

 
 
 

Volitve župnijskih svetov 2017

V nedeljo, 19. marca 2017, bo v krški škofiji na Koroškem 2500 žensk in moških izvoljenih v župnijske svete. Ob izvoljenih članih bo ŽS sestavljen še iz uradnih (župnik, diakoni, pastoralne asistentke in asistenti) in odposlanih članic in članov.

Volitve žup­nijskih svetov so prilož­nost, da laiki sprejmejo odgovornost in vnašajo svoje sposobnosti v dobro farne skupnosti. So pa tudi odraz spoštovanja laikov, ki se na mnogih pod­ročjih trudijo za živo farno skupnost. Na zadnjih volitvah leta 2012 je več kot ena tretjina prišla v ŽS na novo in tudi delež med izvoljenimi ženskami se je prvič povzpel nad 50 odstotkov. 

K A N D I D A T I   DOBESEDNO

 

Christian Urak, Nagelče

»Ljudje imamo različne misli, nazore, mnenja in poglede. Kot taki sestavljamo živo farno skupnost. Odlikujejo nas različni darovi duha, če te znamo odkriti in jih vključiti v farno življenje, nastane skupnost, ki obogati vsakega posameznika,« pravi Christian Urak, ki je za prihodnje volitve župnijskih svetov marca 2017 posodil svoj obraz za reklamno akcijo.

Svoje poslanstvo kot župnijski svetnik vidi po eni strani v konkretnem delu za dobrodelno društvo IniciativAngola, po drugi strani pa v zanimivih pogovorih o Cerkvi in veri. Razveseljujejo ga pogovori, v katerih lahko misijonsko delo, vero, faro in Cerkev razlaga, predstavlja in navdušuje zanj svoje sogovornike. Zaveda se, kako se pogled na vero, Cerkev in misijonsko delo stalno spreminja. Prav zato mu je pri srcu stalni stik z ljudmi, tudi s tis-timi, ki kritično gledajo na Cerkev. »K farni skupnosti spadajo tudi tisti na obrob-ju. Naša naloga je, da stopimo do njih, jih povabimo k sodelovanju.« 

Heidi Lampichler, Radiše

Naša fara – kot vrt z mnogimi rožami. S temi besedami sem začela govor pri škofijskem shodu leta 1997 kot 2. predstavnica župnijskega sveta na Radišah. Takrat sem bila že dvanajst let v župnijskem svetu. Že tedaj je bila moja želja, da bi kot rože v vrtu znali ravno tako s to ponižnostjo in preprostostjo odkrivati različnost in barvitost Cerkve – ne le v radiški fari – po celem svetu. 

V teh več kot 30 letih mojega delovanja se je marsikaj spremenilo. Vedno manj duhovnikov je, ki so bili na začetku »Tu!«, bili »Tu za ...«! Vedno bolj živi in deluje naša cerkev s pomočjo laikov, ki so »Tu« in »Tu za«. Cerkev – to smo mi vsi – duhovniki, ki jih je vedno manj, redovnice in redovniki, žene, moški, mladinci in otroci. Nam vsem je dal Jezus naročilo, da oznanjamo njegovo oznanilo – ne le z besedami, temveč predvsem z dejanji in tako pomagamo pri gradnji naše Cerkve. Cerkev, to smo mi vsi in vsi se smemo udejstvovati v njej ter vnašati svoje talente in sposobnosti. Vsak se naj počuti kot roža v objemu farne in krščanske skupnosti in da bi prilivali s čisto vodo, kadar medsebojno srečanje oveni in usahne.

Svoje poslanstvo vidim v tem, da skušam približati že mladim – kot trenutno pri pripravah na zakrament prvega svetega obhajila in birme, odgovornost in spoštovanje do sočloveka. Hočem se boriti za enakopravnost, pravičnost, za ob robu stoječe, za stare in mlade. Kako zelo me prizadene, ko opažam, da ljudje - tudi celo zastopniki in člani naše Cerkve – sovražijo, stalno kritizirajo, obsojajo, se zapirajo v svoje domove. Dostikrat pa še sama sebe zasačim pri tem in si rečem: »Za kaj in za koga pa delam? Ali mi je tega treba?« Pa še v pogovorih z ljudmi me večkrat negativna mnenja potrdijo v tem »Zakaj pa? Kdo pa na tebe gleda? Kaj pa imaš od tega? A ni škoda za čas ...?« 

Ko se pa nato po lepi naravi z dišečimi, pisanimi rastlinami ali trenutno v lepi in beli, s snegom pokriti naravi, sprehajam in razmišljam o teh pogovorih, opazim, da ti ljudje niso srečni, ker živijo samo zase – srečni so ljudje, ki so tudi tukaj za druge, ki iščejo skupnost in živijo drug za drugega. 

Zato velja zame pri volitvah župnijskih svetov tudi geslo izpred dvajsetih let »S Kristusom na poti – Pogumno v nove čase«. 

Tudi ostali dosedanji člani v našem farnem in finančnem odboru so pri zadnji seji potrdili –  skupno hočemo biti »Tu – Tu za – Biti za!«

Petra Mörtl,  Blače v Ziljski dolini

S časom sem se zavedala, kako pomembno je to delo tudi za našo prihodnost. Kajti svojim otrokom (in seveda ne samo svojim otrokom) želim posredovati svet z verskimi vrednotami in ne samo z egoizmom in površnostjo. Verjamem, da moramo vsi prevzeti odgovornost za prihodnost v naši vasi oz. v naši deželi. V župnijskem svetu je Petra Mörtl odgovorna za dobro sožitje med župnijskimi svetniki, duhovniki in farani. Fara Blače je včlanjena v zvezo župnij. Tako je za podpredsednico Petro Mörtl zelo pomembno sodelovanje z ostalima dvema župnijama. »Med prebivalstvom včasih ni lahko ustvariti razumevanja, da je en duhovnik pristojen za tri župnije in da ni vsega mogoče izvesti v vsaki župniji. Na našem podeželskem območju je posebej potrebno izvajati določene ponudbe na dekanijski ravni, ker so župnije bolj majhne in so zato nekatere dejavnosti mogoče le na tej ravni.« Gospa Petra Mörtl je ena izmed štirih Korošcev, ki s sliko in izjavo vabijo na volitve župnijskih svetov. Njeno geslo: »Sem tukaj – za bližnjega – vseeno katere vere ali narodnosti«. Za podpredsednico župnijskega sveta je tema zelo pereča. »Poskušam srečati vse ljudi enako in opustiti predsodke zaradi njihovega izvora ali njihove vere. Mislim, da sem od malega strpen človek in bi rada srečala vsakega človeka s spoštovanjem. Zame je izredno pomembno srečanje na isti višini oči. To velja seveda tudi pri mojem delu v bolnišnici.« Za gospo Petro Mörtl »je Cerkev v času velikega preobrata. Če opazujemo, koliko ljudi redno obiskuje bogoslužja in če pomislimo deset do dvajset let naprej, mora vsak priznati, da se mora nekaj zgoditi. Vendar pa mislim, da je danes veliko ljudi na poti iskanja in Cerkev mora najti določeno pot, da se bodo ljudje v Cerkvi spet počutili varne. V tem času pa vidim tudi možnost, ki jo moram in jo moramo nujno izkoristiti.«

Siegfried Obersteiner, Gospa Sveta

 

»Sem za to, da v naših župnijskih občestvih ohranimo krščansko tradicijo – prav v tem globaliziranem svetu,« je izpostavil oče petih otrok v pripravah na volitve ŽS. Odgovornost za stvarstvo mu je srčna potreba. Zato ved-no spet organizira prireditve, ki se ukvarjajo s to tematiko. V pripravi na volitve išče može in žene, ki so pripravljeni sodelovati v ŽS. »Se vnašati, si prizadevati za cilje, skupaj z občino ustvarjati, pri tem pa nikdar ne izgubiti izpred oči ljudi, ki tu živijo. Naše podeželje je močno zaznamovano s krščansko kulturo in načinom življenja naj bi dalo ljudem domovino in korenine za poglobljeno življenje. Še posebej v današnjem času, ko mladi ljudje iščejo oporo, identiteto in smisel svojega življenja.«