Diözesanbischof
Dr. Alois Schwarz

Bischof Dr. Alois Schwarz

Et verbum caro factum est
Und das Wort ist Fleisch geworden

Anleitung

Sie haben Fragen oder Anregungen und wollen mit uns in Kontakt treten? Verwenden Sie einfach das Kontaktformular auf der rechten Seite, füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf “Senden“.

SCHLIESSEN

Kontakt

Ihre E-Mail an: Dekanat Eberndorf/Dobrla vas

21.10.2014

SOSEDNJA FARA/NACHBARPFARRE

Zadovoljni udeleženci/Zufriedene Teilnehmer

FOTOGALERIE
Multimediabereich ausblenden

Dienstag

21.10.2014

Spoznali smo Št. Lipš - Wir haben St. Philippen kennengelernt

 
 
 

Veröffentlicht von:

Katoliška prosveta/CM

Farna cerkev Št. Lipš in njene podružnice - Pfarrkirche St. Philippen und deren Filialkirchen

Srečanje pred cerkvijo v Boji vasi - Treffpunkt vor der Kirche in Pfannsdorf, © Foto slike: cm

Srečanje pred cerkvijo v Boji vasi - Treffpunkt vor der Kirche in Pfannsdorf (© Foto: slike: cm)

Lepo sončno nedeljsko popoldne je 12. oktobra  na vabilo Katoliške prosveto privabilo udeležence iz far dekanije Dobrla vas v Št. Lipš, kjer so imeli možnost, da spoznajo farno cerkev Št. Lipš ter podružnice Bojo vas in cerkev sv. Andraža. Prireditev je obiskal tudi dekan mag. Slavko Thaler.

Prva postaja se je začela v cerkvi Boja vas, nato smo se čez polje peš podali do farne cerkve Št. Lipš, od tam pa naprej čez majhen hrib do cerkve sv. Andraža. Pri vseh cerkvah je bil zelo zanimiv spored – Marijina pesem, nato je spregovoril domači župnik Martin Horvat o farnem življenju cerkva, Peter Korpitsch je dodal,  kaj je v kraju posebnega, kakšne osebnosti, duhovniki idr. prihajajo iz tega kraja, dr. Karl Hren pa je o teh cerkvah dal zanimiv zgodovinski pogled. Zaključna molitev je bila pri cerkvi sv. Andraža, kjer so bile pete litanije in kratka molitev, nato pa so se udeleženci okrepčali in ogreli ob dobrotah, ki so jih pripravile žene iz te fare. Sonce je pešromarje spremljalo še po poti nazaj, prireditev je bila zelo uspešna in razšli smo se z to željo, da se naslednje leto nadaljuje prireditev spet v drugi fari dekanije Dobrla vas.

 

12. Oktober, ein sonniger Sonntagnachmittag hat aus den Pfarren des Dekanates Eberndorf einige Besucher motiviert, das Angebot der Katoliška prosveta anzunehmen, nämlich die Pfarrkirche St. Philippen und deren Filialkirchen kennenzulernen.

Die erste Kirche war Pfannsdorf, danach gingen wir zu Fuß zur Pfarrkirche St. Philippen und von dort weiter zur Kirche St. Andrä. In jeder Kirche gab es ein Marienlied, Pfarrer Martin Horvat hat über das Pfarrleben berichtet, Peter Korpitsch sprach über die Besonderheiten des Ortes, die Persönlichkeiten u.a.,  Dr. Karl Hren gab einen interessanten geschichtlichen Einblick dazu. Das Abschlussgebet und die gesungene Marienlitanei fanden in der Kirche St. Andrä statt, anschließend konnten sich die zufriedenen Teilnehmer bei der Agape stärken.