Diözesanbischof
Dr. Alois Schwarz

Bischof Dr. Alois Schwarz

Et verbum caro factum est
Und das Wort ist Fleisch geworden

Anleitung / Navodilo

Sie haben Fragen oder Anregungen und wollen mit uns in Kontakt treten? Verwenden Sie einfach das Kontaktformular auf der rechten Seite, füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf “Senden“.
Če želite postaviti vprašanje, izraziti mnenje ali dati predlog lahko uporabite kontaktni formular na desni strani. Izpolnite obrazec in odpošljite sporpčilo.

SCHLIESSEN / ZAPRI

Kontakt

Ihre E-Mail an / Vaše sporočilo: Nedelja

Freitag / Petek

12.05.2017

Nov referat za razvoj personala v krški škofiji, vodja Daniel Sturm

 
 
 

Veröffentlicht von / Objavljeno:

Nedelja/HT

Personalne spremembe

Mnogim je Daniel Sturm znan kot izobraževalni referent v Katoliškem domu prosvete v Tinjah., © Foto mateja rihter

Mnogim je Daniel Sturm znan kot izobraževalni referent v Katoliškem domu prosvete v Tinjah. (© Foto / Slika: mateja rihter)

Škof Alois Schwarz je s 1. oktobrom 2017 uredil referat za razvoj personala v krški škofiji. Referat je neposredno dodeljen generalnemu vikariatu, v organizacijskih in službeno-pravnih zadevah povezan z inštitutom za cerkvene službe in ima svoj sedež na Dušnopastirskem uradu na Tarviserstr. 30. V internem izbirnem postopku je personalni referat za laične sodelavce izbral Daniela Sturma za vodja referata. Daniel Sturm bo odgovorno nalogo začel izvajati s 1. oktobrom 2017. 

Mnogim je Daniel Sturm znan kot izobraževalni referent v Katoliškem domu prosvete v Tinjah. Tam bo prisoten še do 31. avgusta 2018, kjer bo pomagal rektorju Jožetu Kopeinigu uvajati novega izobraževalnega referenta oz. novo izobraževalno referentko. Referat za razvoj personala je pristojen za področja: duhovniki, pastoralni sodelavci, škofijski ordinariat, škofijska finančna zbornica, Dušnopastirski urad, Katoliška akcija ter Slovenski dušnopastirski urad in slovenska Katoliška akcija. Za vse te sodelavce bo Daniel Sturm pristojen za pripravo izobraževalnih ponudb, za ukrepe poklicne refleksije (supervizija, mediacija, coaching), za profesionalnost pri zaposlovanju novih sodelavcev, za šolanje novih sodelavk in sodelavcev, sestavljal pa bo tudi ponudbe za šolanja vodilnih kadrov.